Wanneer het bedrijf nieuwe producten of diensten lanceert, wordt het management vaak betrokken bij het ontwikkelingsproces van deze producten en diensten. In feite staan ​​sommige bedrijven hun werknemers tegenwoordig zelfs toe om een ​​deel van het product of de diensten gratis te gebruiken als ze dat willen. Hierdoor heeft het management direct toegang tot de gegevens over hoe deze producten of diensten door klanten worden ontvangen.

Een ander voorbeeld van de nauwe samenwerking die het management met haar heeft, is op het gebied van rekrutering. Een recruiter bij het bedrijf waar u werkt, kan u vertellen over een aantal mensen met wie u denkt dat u misschien wel wilt werken als onderdeel van uw team. Dit zijn personen die het doelwit zijn vanwege hun vaardigheden en kwaliteiten die nodig zijn om het bedrijf op te bouwen of de werking van uw bedrijf te verbeteren.

In het bedrijfsleven is het management ook sterk betrokken bij het HR-management. De HR-afdeling houdt alle aspecten van de personeelsaspecten van het bedrijf bij, inclusief het aannemen en ontslaan van werknemers, de opleiding van de bestaande werknemers, eventuele promoties, uitbetaalde bonussen, het compensatieplan en alle voordelen voor personeelsleden. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de dingen die het management doet om ervoor te zorgen dat de activiteiten van het bedrijf soepel verlopen.

Het belangrijkste verschil tussen management en hr is dat het management vaak meer betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken. Als het bedrijf ten onder gaat en het management niet in staat is om de problemen aan te pakken die naar voren komen, heeft HR de leiding gehad over de situatie, aangezien zij degenen waren die ervan wisten op het moment dat het gebeurde.

.