Hier volgt een kort overzicht van enkele van hen.

Forest ACT Deze milieuwetgeving werd ingevoerd om de bossen te beschermen tegen ontbossing en het kappen van bomen. Bomen zijn waardevolle middelen in de moderne wereld. Ze zijn nodig voor gebouwen, koken, verwarmen, ademhaling, enz.

Endangered Species ACT Dit milieuwetgeving werd ingevoerd om het milieu te beschermen tegen uitbuiting. Het zorgt ervoor dat het milieu niet wordt misbruikt door mensen voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. Het zorgt er ook voor dat de bedreigde soorten niet verloren gaan. Deze milieurecht heeft ook bijgedragen aan het milieu tegen vernietiging.

Pollution Prevention ACT Dit milieurecht gaat over de kwestie van de vervuiling in het milieu. Zij verbiedt een bepaalde activiteit die het milieu vervuilt. Zij stelt beperkingen aan een activiteit en dus zorgt ervoor dat mensen een oneerlijk voordeel kan hebben op het milieu. Dit is een eerlijke wet die het milieu tegen een oneerlijk voordeel beschermt.

Meteorologische Strafbare feiten procesvoering- Dit milieuwetten zorgen met het beheer van ernstige weersomstandigheden en convectiesystemen. Het voorkomt dat grote stormen uit de atmosfeer beschadigen. Het geeft bescherming van het milieu tot een bepaalde regio. Het zorgt er ook voor dat het land nuttig en bruikbaar blijft.

Winning van delfstoffen ACT Deze milieu-wet regelt de winning van delfstoffen van natuurlijke hulpbronnen. Het zorgt ervoor dat de mijnbouw niet voorbij wordt benut. Het helpt om het milieu te beschermen tegen geruïneerd.

wetten bescherming van het milieu niet discrimineren. Het biedt een gelijke kansen voor iedereen. Het staat garant voor een omgeving waarin het milieu kunnen gedijen.

.