Drie Benaderingen om Zakelijke Kosten

Interim werkkapitaal verwijst naar de middelen die beschikbaar zijn voor gebruik tijdens het afronden van een transactie op de afsluitingsdatum. Voorbeelden van tussentijds werkkapitaal in een zin Als de Sluitingsdatum korter is dan de sluitingsdatum, dan zal de netto Aankoopprijs, zoals weergegeven in Tabel 2.2 van de Openbaarmakingsbrief, met terugwerkende kracht worden aangepast met het verschil tussen de afsluitingskosten en de netto Aankoopprijs, of het totale bedrag dat de lener voor de lening moet betalen als de lening ongedekt is. Aan de andere kant, als de Afsluitingsdatum meer is dan de afsluitingsdatum, zal de netto Aankoopprijs niet stijgen met het verschil tussen de afsluitingskosten en de netto Aankoopprijs.

Interim Werken

Werkkapitaal is een complex concept dat het gebruik van contanten en bankleningen omvat. Het is een noodzakelijk onderdeel van alle financiƫle activiteiten. Het vormt het verschil tussen het nettoresultaat van een bedrijf en de bedrijfskosten, plus het verschuldigde bedrag uit onbetaalde vorderingen. De term "werkkapitaal" wordt in de boekhoudkundige rapporten van veel bedrijven door elkaar gebruikt met "vlottende activa". Tussentijds werkkapitaal is belangrijk omdat het het verschil is tussen de schuldverplichting van het bedrijf en zijn cashflow; het vertegenwoordigt ook het evenwicht tussen de vlottende activa en passiva van de onderneming.

Er zijn veel definities voor de term "werkkapitaal", maar de meeste mensen beschouwen het als "cashoverschot" in de context van bedrijfsfinanciering. Dit soort werkkapitaal ontstaat wanneer een bedrijf geld leent van een geldschieter om onkosten te dekken; de opbrengst van de lening wordt aan het einde van elk kwartaal van dat jaar teruggegeven aan de kredietverstrekker, zoals vermeld in het schuldcontract tussen de twee partijen.

Wanneer een bedrijf dit geld gebruikt om onkosten te dekken en het terugstort aan de geldschieter, wordt dit een zakelijke kredietlijn (of BOC) genoemd. Dit type financiering wordt normaal gesproken niet omschreven als "werkkapitaal". In feite is de term 'werkkapitaal' een algemene term die alle activiteiten omvat die deel uitmaken van het proces van bedrijfsfinanciering, inclusief het lenen van geld van een andere partij om de uitgaven te dekken, en het gebruik van een deel van dit geld als betaling van verplichtingen van het bedrijf aan een andere partij.