Periodieke Geconsolideerde Rapporten

Jaarlijkse algemene vergaderingen - Het doel van periodieke geconsolideerde verslagen

Het doel van de periodieke geconsolideerde verslagen is om alle activa en passiva van een bedrijf te verstrekken aan de aandeelhouders en aan het bedrijf zelf. Het moet worden gehandhaafd als onderdeel van de jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap, maar niet alle bedrijven hebben vergaderingen van deze aard, en om die reden wordt de jaarlijkse algemene vergadering gebruikt als het belangrijkste referentiepunt bij het opstellen van deze verslagen.

Het is belangrijk dat de bestuurders op de jaarvergadering de financiële overzichten kunnen inzien die hen zullen helpen bij het nemen van de beslissingen die nodig zijn om het bedrijf te runnen. Hier komen de jaarverslagen om de hoek kijken. Deze rapporten verschaffen de financiële informatie aan de aandeelhouders, evenals aan de bestuurders, en helpen bij het beslissen over het soort beleid dat het bedrijf zal volgen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een nieuw product heeft, moet het ervoor zorgen dat het kan concurreren met de anderen op de markt.

Een van de manieren waarop deze informatie door de aandeelhouders kan worden gedeeld, is door over een kwartaalrapportage te beschikken. Het zal gewoonlijk bestaan ​​uit een overzicht van de winst-en-verliesrekening en balans, evenals een toelichting over eventuele buitengewone uitgaven, schulden of kasbehoeften. Het is belangrijk om deze rapportages jaarlijks te laten doen, in plaats van alleen maandelijks, zodat het bedrijf zich geen zorgen hoeft te maken over de kosten van het opstellen van deze rapportages voor het voorgaande kwartaal.